جمعه, 24 ارديبهشت 1395 ساعت 22:26

هتل منوچهری فینالیست مسابقه آقاخان

جایزه آقاخان که بخشی از آن مربوط به معماری است توسط کریم آقاخان تاسیس شد
منتشرشده در اخبار